สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
บริการของเรา
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร
สำหรับบุคคลทั่วไป
แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการ
ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
สถานะและปริมาณการใช้งานเครือข่าย
ระบบโทรศัพท์แบบไอพี (IP Telephony)
ระบบเครือข่ายไร้สาย (TSUWiFi)
จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์
คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งาน
 
 
สำหรับนิสิต กลับหน้าหลัก
    พรบ.คอมพิวเตอร์