สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
คู่มือการใช้งาน กลับหน้าหลัก
    คู่มือการใช้ VPN
   

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการ VPN (Virtual Private Network) สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ

จุดประสงค์
    1. สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ใช้จากเครื่องที่บ้านผ่านระบบ ADSL ของบริษัทผู้ให้
        บริการ TOT หรือ TT&T
    2. หากท่านเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงานนั้น ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบ VPN มายัง
        มหาวิทยาลัย เสมือนหนึ่งใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
    3. การเชื่อมต่อ VPN เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้ใช้ภายในมหาวิทยาลัย
        เช่น การค้นหาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Science Direct)

ข้อกำหนดเครื่องผู้ใช้งาน
   1. ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Windows Vista
   2. การติดตั้งและใช้งานต้อง login เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เหมือนระบบ e-Mail
   3. มีโปรแกรม Internet Explorer
    

Download โปรแกรม VPN Client

 

 

สำหรับครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือการติดตั้ง
VPN Client Windows 32bit คู่มือการติดตั้ง
VPN Client Windows 64bit คู่มือการติดตั้ง
Fortinet_CA_SSLProxy คู่มือการติดตั้ง
สำหรับระบบปฏิบัติบนอุปกรณ์มือถือ
- ระบบปฏิบัติการ iOS คู่มือการติดตั้ง
- ระบบปฏิบัติการ Android คู่มือการติดตั้ง