สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม
เริ่มแสดง :: 14 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Security Plan ) และแผนสำรองกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย (Backup and Recovery)