สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 29 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร " การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น " สำหรับบุคลากร
 
     

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร " การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น " สำหรับบุคลากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเองได้ โดยมีอาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีนายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว และนายไชยอุดร ษรเดช เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร