สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม
เริ่มแสดง :: 26 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปฏิทินการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม 2561