สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ ICT สัญจร ครั้งที่ 3
 
     

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ เข้าพบกับฝ่ายบริหางานวิทยาเขตพัทลุง โดยมีอาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตพัทลุงพร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ ในโครงการ ICT สัญจร ครั้งที่ 3  ที่สำนักคอมฯจัดขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการให้บริการและรับฟังปัญหาการใช้บริการในด้านต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป