สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เวลาเปิดบริการสำนักคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. - 22 ก.ค. 61