สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 พ.ค.61 ถึงวันที่ 4 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ ICT สัญจร
 
     

       เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 10.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำโดยอาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยบุคลากรได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ และเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น